La Societat

LA SOCIETAT RECREATIVA


La societat recreativa "unió maçanetenca" es fundà l'any 1915, i la seva creació representà l'acabament d'una rivalitat entre el jovent que, per motius de partidisme polític, mantenia el seu enfrontament en dues sales de ball antagòniques.
En aquells díes exercia de mestre a Maçanet el Sr.Pere Cantenys, , i fou ell qui va organitzar una societat que agrupés tothom, els objectius serien estrictament culturals i recreatius.
En data 23 de març de 1915 es presentaren els primers estudiants de la nova entitat. La provació és signada pel governador civil, Condé de casa segovia.La comissió organitzadora i primera Junta directiva que signen el primer reglament les formaren els socis, Josep Companyó, Josep Plana,etc.
Al principi, la associació s'anomenava "lloguer d'en Banyeres", però després va agafar el nom de "d'en Maidó".En arribar l'any 1936, van haver moltes lluites polítiques, que varen provocar un canvi de nom, al "Nova Juventut". El dia 3 d'abril, va ser rehabilitat i restaurada i va agafar el nom de "Unió Maçanetenca".En els ultims anys, les activitats varen baixar, i el local, va acabar sent de l'ajuntament.

ENGLISH: The recreative "Societat" TALLER: Quaderns de la revista de Girona.


external image teatre-la-societat-_871361.jpg