EL POU DEL GLAÇ


DATA:
Les primeres dades escrites que es tenen d'aquest pou son de 1650,es essent-ne propietari Miquel Buscastell.


FOTO:
external image pou_glas.jpgDESCRIPCIÓ:

El Pou de Glaç va estar documentat l'any 1650, pertanyent a Can Buscastells.

El pou és de forma cilíndrica i cobert per una cúpula de pedra, fa 10 metres de profunditat i 8 de diàmetre.S'hi accedeix per una porta d'arc rebaixada a la part inferior i presenta una portella a la cúpula per on es tirava el gel. Recentment ha estat objecte d'obres de consolidació.

Maçanet és l'únic poble de la plana de la comarca de la Selva del qual es té constància de l'existència de pous de glaç.

La proximitat respecte l'estany, d'on es treia el glaç, ho feia possible.

Al municipi de Maçanet es poden localitzar tres dipòsits excavats a terra:el pou de glaç de Buscastell , el situat al turó de la Neu i el que es troba els límits de l'estany.

El pou de Buscastell es l'únic que avui resta en bon estat de conservació.

El gel era extret de una bassa del costat de la masia de Buscastell.

El glaç es trinxava a les basses picant-lo amb cordes, bastons,tràmecs,magalls o maces,eines també emprades en els treballs de l'interior del pou,on els homes els feien llum amb espelmes.Un cop els blocs de glaç eren depositats en els pous,s'hi posava una capa de branques i plantes,i aixi es conservava millor fins a la arribada de l'estiu, època de màxim consum.Segons l'actual amo de Buscastell, aquest glaç se subministrava no sols pel consum familiar (conservació d'aliments, refresc de begudes i també per a practicar determinades cures), sinó que era transportat a Barcelona.


ENGLISH:
Buscastekk's Pou de Glaç

FONTS:
Fonts del Patrimoni de la Selva
Taller d'Història de Maçanet